Szczegóły

Tytuł artykułu

Kształcenie na kierunku gospodarka przestrzenna– 25 lat doświadczeń UAM w Poznaniu

Tytuł czasopisma

Biuletyn KPZK

Rocznik

2017

Numer

No 266

Autorzy publikacji

Wydział PAN

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Wydawca

PAN, Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju

Identyfikator

ISSN 0079-3493
×