Szczegóły

Tytuł artykułu

Monitorowanie polityki na poziomie regionalnym przez statystykę publiczną

Tytuł czasopisma

Biuletyn KPZK

Rocznik

2017

Numer

No 268

Autorzy publikacji

Wydział PAN

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Wydawca

PAN, Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju

Identyfikator

ISSN 0079-3493

DOI

10.24425/117889

×