Details

Title

Strategicznej Interwencji – w kierunku modyfikacji i usprawnieniaterytorialnego wymiaru polityki regionalnej

Journal title

Biuletyn KPZK

Yearbook

2017

Numer

No 268

Publication authors

Divisions of PAS

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Publisher

PAN, Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju

Identifier

ISSN 0079-3493

DOI

10.24425/117891

×