Szczegóły

Tytuł artykułu

The use of powdery activated carbons for removing organic matter from groundwater

Tytuł czasopisma

Archives of Environmental Protection

Rocznik

2017

Numer

No 3

Autorzy publikacji

Słowa kluczowe

groundwater ; powdery activated carbon ; granular activated carbon ; organic matter ; biosorption

Wydział PAN

Nauki Techniczne

Wydawca

Polish Academy of Sciences

Identyfikator

ISSN 2083-4772 ; eISSN 2083-4810

×