Szczegóły

Tytuł artykułu

Low-temperature pyrolysis of oily sludge: roles of Fe/Al-pillared bentonites

Tytuł czasopisma

Archives of Environmental Protection

Rocznik

2017

Numer

No 3

Autorzy publikacji

Słowa kluczowe

pyrolysis ; oily sludge ; Fe/Al pillared bentonites ; aliphatic hydrocarbons ; Lewis acidity

Wydział PAN

Nauki Techniczne

Wydawca

Polish Academy of Sciences

Identyfikator

ISSN 2083-4772 ; eISSN 2083-4810

×