Szczegóły

Tytuł artykułu

Effects of cotton stalk, corn stalk and almond balk on some soil microbial acitivities

Tytuł czasopisma

Archives of Environmental Protection

Rocznik

2017

Numer

No 3

Autorzy publikacji

Słowa kluczowe

Organic residues ; CO2 respiration ; dehydrogenase and urease

Wydział PAN

Nauki Techniczne

Wydawca

Polish Academy of Sciences

Identyfikator

ISSN 2083-4772 ; eISSN 2083-4810

×