Szczegóły

Tytuł artykułu

Removal of 4-chlorophenol from aqueous solution by granular activated carbon/nanoscale zero valent iron based on Response Surface Modeling

Tytuł czasopisma

Archives of Environmental Protection

Rocznik

2017

Numer

No 4

Autorzy publikacji

Słowa kluczowe

response surface methodology ; 4-chlorophenol ; NZVI/AC

Wydział PAN

Nauki Techniczne

Wydawca

Polish Academy of Sciences

Identyfikator

ISSN 2083-4772 ; eISSN 2083-4810

×