Szczegóły

Tytuł artykułu

Identification of viruses infecting cucurbits and determination of genetic diversity of Cucumber mosaic virus in Lorestan province, Iran

Tytuł czasopisma

Journal of Plant Protection Research

Rocznik

2017

Numer

No 2

Autorzy publikacji

Wydział PAN

Nauki Biologiczne i Rolnicze

Wydawca

Polish Society of Plant Protection ; Committee of Plant Protection PAS ; Institute of Plant Protection – National Research Institute

Identyfikator

ISSN 1427–4345 ; eISSN 1899–007X

×