Szczegóły

Tytuł artykułu

The effect of different seeding densities of linseed (Linum usitatissimum L.) on flax flea beetles (Coleoptera: Chrysomelidae)

Tytuł czasopisma

Journal of Plant Protection Research

Rocznik

2017

Numer

No 2

Autorzy publikacji

Wydział PAN

Nauki Biologiczne i Rolnicze

Wydawca

Committee of Plant Protection PAS ; Institute of Plant Protection – National Research Institute ; Polish Society of Plant Protection

Identyfikator

eISSN 1899–007X ; ISSN 1427–4345

×