Szczegóły

Tytuł artykułu

Investigating of a wide range of concentrations of multi-walled carbon nanotubes on germination and growth of castor seeds (Ricinus communis L.)

Tytuł czasopisma

Journal of Plant Protection Research

Rocznik

2017

Numer

No 3

Autorzy publikacji

Wydział PAN

Nauki Biologiczne i Rolnicze

Wydawca

Committee of Plant Protection PAS ; Institute of Plant Protection – National Research Institute ; Polish Society of Plant Protection

Identyfikator

eISSN 1899–007X ; ISSN 1427–4345

×