Szczegóły

Tytuł artykułu

Systemic protection against pearl millet downy mildew disease induced by cell wall glucan elicitors from Trichoderma hamatum UOM 13

Tytuł czasopisma

Journal of Plant Protection Research

Rocznik

2017

Numer

No 3

Autorzy publikacji

Wydział PAN

Nauki Biologiczne i Rolnicze

Wydawca

Committee of Plant Protection PAS ; Institute of Plant Protection – National Research Institute ; Polish Society of Plant Protection

Identyfikator

eISSN 1899–007X ; ISSN 1427–4345

×