Szczegóły

Tytuł artykułu

Korpusowe metody badania logosu i etosu

Tytuł czasopisma

Zagadnienia Naukoznawstwa

Rocznik

2016

Numer

No 3

Autorzy publikacji

Wydział PAN

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Wydawca

Komitet Naukoznawstwa PAN

Identyfikator

ISSN 0044-1619

DOI

10.24425/118018

×