Szczegóły

Tytuł artykułu

Różnice związane z płciąw zakresie korzystania z sieci społecznościowych – wybrane aspekty

Tytuł czasopisma

Zagadnienia Naukoznawstwa

Rocznik

2016

Numer

No 4

Autorzy publikacji

Wydział PAN

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Wydawca

Komitet Naukoznawstwa PAN

Identyfikator

ISSN 0044-1619

DOI

10.24425/118022

×