Szczegóły

Tytuł artykułu

Recenzja książki: Interdyscyplinarnie o interdyscyplinarności.Między ideą a praktyką, red. Adam Chmielewski, Maria Dudzikowa, Adam Grobler,Kraków: Impuls, 2012, ss. 445

Tytuł czasopisma

Zagadnienia Naukoznawstwa

Rocznik

2016

Numer

No 4

Autorzy publikacji

Wydział PAN

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Wydawca

Komitet Naukoznawstwa PAN

Identyfikator

ISSN 0044-1619

DOI

10.24425/118029

×