Szczegóły

Tytuł artykułu

Jubileusz 70-lecia urodzin i 40-lecia działalności naukowej Profesora Jerzego M. Brzezińskiego

Tytuł czasopisma

Zagadnienia Naukoznawstwa

Rocznik

2017

Numer

No 4

Autorzy publikacji

Wydział PAN

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Wydawca

Komitet Naukoznawstwa PAN

Identyfikator

ISSN 0044-1619

DOI

10.24425/118038

×