Szczegóły

Tytuł artykułu

Pollen morphology of selected species of the Cephalotaxus Sieb. et Zucc., Taxus L. and Torreya Arn. Genera

Tytuł czasopisma

Acta Biologica Cracoviensia s. Botanica

Rocznik

2018

Wolumin

vol. 60

Numer

No 2

Autorzy

Słowa kluczowe

micromorphology ; pollen variability ; taxonomy ; SEM

Wydział PAN

Nauki Biologiczne i Rolnicze

Zakres

45–58

Wydawca

Biological Commission of the Polish Academy of Sciences – Cracow Branch

Data

2018.09.26

Typ

Artykuły / Articles

Identyfikator

eISSN 1898-0295 ; ISSN 0001-5296

DOI

10.24425/118051

×