Szczegóły

Tytuł artykułu

Ferric reducing ability of plasma and assessment of selected plasma antioxidantsin adults with celiac disease

Tytuł czasopisma

Folia Medica Cracoviensia

Rocznik

2017

Wolumin

vol. 57

Numer

No 4

Autorzy publikacji

Słowa kluczowe

celiac disease ; oxidative stress ; FRAP assay ; total antioxidant capacity ; uric acid

Wydział PAN

Nauki Medyczne

Wydawca

Oddział PAN w Krakowie Uniwersytet Jagielloński – Collegium Medicum

Identyfikator

ISSN 0015-5616

DOI

10.24425/118112

×