Szczegóły

Tytuł artykułu

Emotional states and sleep disorders in adolescent and young adult cystic fi brosispatientse

Tytuł czasopisma

Folia Medica Cracoviensia

Rocznik

2017

Wolumin

vol. 57

Numer

No 4

Autorzy publikacji

Słowa kluczowe

cystic fi brosis ; sleep ; emotional state ; adolescents ; young adults

Wydział PAN

Nauki Medyczne

Wydawca

Oddział PAN w Krakowie Uniwersytet Jagielloński – Collegium Medicum

Identyfikator

ISSN 0015-5616

DOI

10.24425/118113

×