Szczegóły

Tytuł artykułu

Th e quantitative evaluation of the immunohistochemical expression of the pituitary adenomas

Tytuł czasopisma

Folia Medica Cracoviensia

Rocznik

2017

Wolumin

vol. 57

Numer

No 4

Autorzy publikacji

Słowa kluczowe

morphometrical method ; immunohistochemical techniques ; adenohypophyseal hormones

Wydział PAN

Nauki Medyczne

Wydawca

Oddział PAN w Krakowie Uniwersytet Jagielloński – Collegium Medicum

Identyfikator

ISSN 0015-5616

DOI

10.24425/118118

×