Szczegóły

Tytuł artykułu

„Tu wszystko bliskie…” Henryk Sienkiewicz, student Szkoły Głównej Warszawskiej, w antycznym świecie

Tytuł czasopisma

Meander

Rocznik

Vol. 72 (2017)

Autorzy

Wydział PAN

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Identyfikator

ISSN 0025-6285

DOI

10.24425/118128

×