Szczegóły

Tytuł artykułu

The application of ultrasounds in oily wastewater pre-treatment

Tytuł czasopisma

Archives of Environmental Protection

Rocznik

2018

Wolumin

No 1

Autorzy publikacji

Słowa kluczowe

wastewater ; fatty acids ; biodegradation ; ultrasounds ; oil

Wydział PAN

Nauki Techniczne

Wydawca

Polish Academy of Sciences

Identyfikator

ISSN 2083-4772 ; eISSN 2083-4810

DOI

10.24425/118178

×