Details

Title

Autoprezentacje pasożytów w cytowanych przez Atenajosa urywkach greckiej komedii średniej i nowej

Journal title

Meander

Yearbook

Vol. 60 (2005)

Numer

fasc. 1

Authors

Divisions of PAS

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Identifier

ISSN 0025-6285

DOI

10.24425/118191

×