Szczegóły

Tytuł artykułu

Widz w teatrze Plauta. Charakterystyka rzymskiego odbiorcy na podstawie komedii Bacchides

Tytuł czasopisma

Meander

Rocznik

Vol. 60 (2005)

Numer

fasc. 1

Autorzy

Wydział PAN

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Identyfikator

ISSN 0025-6285

DOI

10.24425/118193

×