Szczegóły

Tytuł artykułu

Cohors multis experimentis fidelissima. Batawowie jako straż przyboczna dynastii julijsko-klaudyjskiej

Tytuł czasopisma

Meander

Rocznik

Vol. 60 (2005)

Numer

fasc. 1

Autorzy publikacji

Wydział PAN

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Identyfikator

ISSN 0025-6285

DOI

10.24425/118195

×