Szczegóły

Tytuł artykułu

Plutarch: Cnoty kobiet. Wstęp i rozdziały 1–13

Tytuł czasopisma

Meander

Rocznik

Vol. 60 (2005)

Numer

fasc. 2

Autorzy publikacji

Wydział PAN

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Identyfikator

ISSN 0025-6285

DOI

10.24425/118204

×