Szczegóły

Tytuł artykułu

Jan Innocenty Petrycy: O estymie dla pisarzy i dzieł

Tytuł czasopisma

Meander

Rocznik

Vol. 60 (2005)

Numer

fasc. 3

Autorzy

Wydział PAN

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Identyfikator

ISSN 0025-6285

DOI

10.24425/118232

×