Szczegóły

Tytuł artykułu

Kleopatra Adama Łukaszewicza

Tytuł czasopisma

Meander

Rocznik

Vol. 60 (2005)

Numer

fasc. 3

Autorzy publikacji

Wydział PAN

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Identyfikator

ISSN 0025-6285

DOI

10.24425/118238

×