Details

Title

„Danaidy i Dirki” w Pierwszym Liście do Koryntian Klemensa Rzymskiego

Journal title

Meander

Yearbook

Vol. 60 (2005)

Numer

fasc. 4

Publication authors

Divisions of PAS

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Identifier

ISSN 0025-6285

DOI

10.24425/118244

×