Szczegóły

Tytuł artykułu

Elementy tragedii antycznej w powieści Homo Faber Maksa Frischa

Tytuł czasopisma

Meander

Rocznik

Vol. 60 (2005)

Numer

fasc. 4

Autorzy publikacji

Wydział PAN

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Identyfikator

ISSN 0025-6285

DOI

10.24425/118250

×