Details

Title

Licet sapere sine pompa, sine invidia. Jubileusz dziewięćdziesięciolecia Profesor Ludwiki Rychlewskiej

Journal title

Meander

Yearbook

Vol. 60 (2005)

Numer

fasc. 4

Authors

Divisions of PAS

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Identifier

ISSN 0025-6285

DOI

10.24425/118255

×