Szczegóły

Tytuł artykułu

Dyktatura poety. August według Johna Williamsa

Tytuł czasopisma

Meander

Rocznik

Vol. 61 (2006)

Numer

fasc. 1-2

Autorzy publikacji

Wydział PAN

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Identyfikator

ISSN 0025-6285

DOI

10.24425/118271

×