Szczegóły

Tytuł artykułu

Profesor Tadeusz Zawadzki (7 IV 1919 – 4 I 2008)

Tytuł czasopisma

Meander

Rocznik

Vol. 61 (2006)

Numer

fasc. 3-4

Autorzy publikacji

Wydział PAN

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Identyfikator

ISSN 0025-6285

DOI

10.24425/118277

×