Details

Title

Zarys biografii cesarzy Aureliusza Wiktora. Przekład rozdziałów 1–3 dzieła Liber de Caesaribus

Journal title

Meander

Yearbook

Vol. 62 (2007)

Numer

fasc. 1-2

Authors

Divisions of PAS

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Identifier

ISSN 0025-6285

DOI

10.24425/118307

×