Szczegóły

Tytuł artykułu

Kilka uwag na temat losów Illusa Izauryjczyka w latach 479–484

Tytuł czasopisma

Meander

Rocznik

Vol. 62 (2007)

Numer

fasc. 1-2

Autorzy publikacji

Wydział PAN

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Identyfikator

ISSN 0025-6285

DOI

10.24425/118311

×