Szczegóły

Tytuł artykułu

Polemika w sprawie filologii klasycznej z lat 1916–1917

Tytuł czasopisma

Meander

Rocznik

Vol. 62 (2007)

Numer

fasc. 1-2

Autorzy publikacji

Wydział PAN

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Identyfikator

ISSN 0025-6285

DOI

10.24425/118312

×