Szczegóły

Tytuł artykułu

Habendus metus est aut faciundus. Strach w pismach Salustiusza

Tytuł czasopisma

Meander

Rocznik

Vol. 62 (2007)

Numer

fasc. 3-4

Autorzy

Wydział PAN

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Identyfikator

ISSN 0025-6285

DOI

10.24425/118330

×