Szczegóły

Tytuł artykułu

Śladami tomaszowskich filologów klasycznych: Fryderyk Chrystian Ludwik Tripplin (1774-1840)

Tytuł czasopisma

Meander

Rocznik

Vol. 62 (2007)

Numer

fasc. 3-4

Autorzy publikacji

Wydział PAN

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Identyfikator

ISSN 0025-6285

DOI

10.24425/118336

×