Details

Title

Ludwika Rychlewska (1917–2010) – człowiek wielkiego formatu

Journal title

Meander

Yearbook

Vol. 63 (2008)

Authors

Divisions of PAS

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Identifier

ISSN 0025-6285

DOI

10.24425/118348

×