Details

Title

Król gniewny czy król szalony? Herodotowy portret Kambizesa

Journal title

Meander

Yearbook

Vol. 63 (2008)

Authors

Divisions of PAS

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Identifier

ISSN 0025-6285

DOI

10.24425/118352

×