Details

Title

Wpływ tradycji literackiej i rzeczywistości okresu pryncypatu na obraz ustrojów w Historii rzymskiej Kasjusza Diona (LII 1–40)

Journal title

Meander

Yearbook

Vol. 63 (2008)

Authors

Divisions of PAS

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Identifier

ISSN 0025-6285

DOI

10.24425/118354

×