Szczegóły

Tytuł artykułu

Oparte na mitologii adynata w wygnańczych elegiach Owidiusza

Tytuł czasopisma

Meander

Rocznik

Vol. 63 (2008)

Autorzy publikacji

Wydział PAN

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Identyfikator

ISSN 0025-6285

DOI

10.24425/118357

×