Szczegóły

Tytuł artykułu

Gospodarska w rzymskiej Dacji – główne aspekty zagadnienia

Tytuł czasopisma

Meander

Rocznik

Vol. 63 (2008)

Autorzy publikacji

Wydział PAN

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Identyfikator

ISSN 0025-6285

DOI

10.24425/118361

×