Szczegóły

Tytuł artykułu

Ruch sceniczny i układ budynków scenicznych w Odludku Menandra

Tytuł czasopisma

Meander

Rocznik

Vol. 64-67 (2009-2012)

Autorzy publikacji

Wydział PAN

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Identyfikator

ISSN 0025-6285

DOI

10.24425/118374

×