Szczegóły

Tytuł artykułu

Profesor Jerzy Starnawski (27 II 1922 – 9 XI 2012) – badacz literatury klasycznej i nowołacińskiej

Tytuł czasopisma

Meander

Rocznik

Vol. 68 (2013)

Autorzy publikacji

Wydział PAN

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Identyfikator

ISSN 0025-6285
×