Details

Title

Glosy obcojęzyczne w dziele Pseudo-Plutarcha De fluviis

Journal title

Meander

Yearbook

Vol. 68 (2013)

Authors

Divisions of PAS

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Identifier

ISSN 0025-6285
×