Szczegóły

Tytuł artykułu

Superare divos? Funkcje porównań śmiertelników do bogów w krótkich utworach Katullusa

Tytuł czasopisma

Meander

Rocznik

Vol. 68 (2013)

Autorzy publikacji

Wydział PAN

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Identyfikator

ISSN 0025-6285
×