Szczegóły

Tytuł artykułu

Antyk w twórczości Jarosława Marka Rymkiewicza

Tytuł czasopisma

Meander

Rocznik

Vol. 68 (2013)

Autorzy publikacji

Wydział PAN

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Identyfikator

ISSN 0025-6285
×