Details

Title

Profesor Janina Ławińska-Tyszkowska (1934-2013). Wspomnienia uczniów

Journal title

Meander

Yearbook

Vol. 69 (2014)

Authors

Divisions of PAS

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Identifier

ISSN 0025-6285

DOI

10.24425/118430

×