Szczegóły

Tytuł artykułu

Ateńskie procesy o bezbożność do 399 r. p.n.e. - próba analizy

Tytuł czasopisma

Meander

Rocznik

Vol. 69 (2014)

Autorzy

Wydział PAN

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Identyfikator

ISSN 0025-6285

DOI

10.24425/118435

×