Details

Title

Wielka narracja Homera i pamięć zbiorowa społeczeństwa heroicznego

Journal title

Meander

Yearbook

Vol. 70 (2015)

Authors

Divisions of PAS

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Identifier

ISSN 0025-6285

DOI

10.24425/118448

×